Welkom

‘Opgeruimd met Claudia’ brengt als individuele hulpverlener samen met jou rust en overzicht in jouw leven door middel van pedagogische begeleiding, advies en coaching. Dit voor volwassenen, kinderen en jongeren met of zonder een diagnose zoals ADHD, ADD, ASS, Borderline, verstandelijke beperking, HSP.

Van belang vind ik het om samen met jou te komen bij de kern van het probleem/van je vraag. Waarbij er vanuit jouw eigenheid stappen gezet worden naar datgene dat jij wilt bereiken. Ik hou van complexiteit, dus voel je vrij om met welke vraag of welk probleem dan ook bij mij aan te kloppen. Samen vinden we een weg.

‘Opgeruimd met Claudia’ heeft als Sociaal pedagogisch hulpverlener de passie om met jou rust en overzicht te brengen in je leven: 

  • in je hoofd,
  • in je functioneren,
  • in je gezin

Als sociaal pedagogisch hulpverlener heeft OmC ruime ervaring in het aanbieden van individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD, ASS en/of Borderline (met/zonder een verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid). Dit kan via een PGB en via ZIN wanneer je beschikt over een gestelde indicatie door Peel6.1. of door Peel en Maas.

ben wie je wilt zijn

Opgeruimd met Claudia is gecertificeerd om te werken met Brainblocks (www.brainblocks.com) voor degene met ASS die inzichtelijk willen krijgen hoe zij omgaan met het opslaan en verwerken van informatie. Deze methode geeft concrete handvatten om hiermee om te leren gaan in het dagelijkse leven.

Brainblocks

OmC biedt graag als Professional organizer met jou rust en overzicht in:

  • je huiswerk (school),
  • je ruimtes,
  • je spullen,
  • je administratie,
  • je agenda,
  • je huishouden
  • …..die ene kast.

Vaak is deze rust en dit overzicht een voorwaarde om te kunnen groeien op andere leefgebieden. Je kunt deze begeleiding via een PGB en via ZIN ontvangen wanneer je beschikt over een gestelde indicatie door Peel6.1. of door Peel en Maas. Ook is het mogelijk als particulier hier gebruik van te maken. 

Feiten

‘Opgeruimd met Claudia’ geeft, naast bovenstaande begeleidingsmogelijkheden, in samenwerking met het ‘adviesbureau Lei Seuren’ Voorlichting over moderne media aan leerlingen, ouders, professionals van het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Dit in groepsverband én individueel voor degene die extra begeleidingsbehoeften hebben.

moderne media1